El Taller  
Català

El Taller, artesans especialitzats en l'ofici de la creació i
restauració d'imatgeria festiva i bestiari popular,
o qualsevol altre element vinculat als processos escul-
tòrics o d'emmotllats, fidels als mètodes tradicionals,
sense renunciar als avantatges i innovacions que aporten
les noves tecnologíes, sempre per a garantir la màxima
qualitat en cada producte, de la
mà del creador i escultor Arnau Codina.

bestiari popular / dracs / gegants / capgrossos / màscares /
recordatoris / reproduccions / escultura / elements festius /
elements decoratius / cartró pedra / fibra de vidre

Castellà

El Taller, artesanos especializados en el oficio de la creación y
restauración de imaginería festiva y bestiario popular, o cual-
quier otro elemento vinculado a los procesos
escultóricos o de moldeados, fieles a los métodos
tradicionales, sin renunciar a las ventajas e innovaciones que
aportan las nuevas tecnologías, siempre para
garantizar la máxima calidad en cada producto, de la mano del
creador y escultor Arnau Codina.

bestiario popular / dragones / gigantes / cabezudos / máscaras /
recordatorios / reproducciones / escultura / elementos festivos /
elementos decorativos / cartón piedra / fibra de vidrio